SLU-nyhet

Vattendrag avger mer koldioxid på natten än dagen

Publicerad: 26 april 2021
Vattendrag. Foto.
Vattendrag vid Sundbromark utanför Uppsala. Enligt den nya studien är skillnaderna i koldioxidavgivning mellan natt och dag är stora för denna typ av vattendrag, bland annat på grund av avsaknaden av skuggande vegetation i strandkanten. Foto: Marcus Wallin.

Vattendrag avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie publicerad i Nature Geoscience visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Nuvarande uppskattningar av koldioxidavgivning från rinnande vatten baseras på analyser av manuellt tagna prover, som oftast tas under dagtid. Det har antagits att koncentrationerna är stabila över dygnet. Det senaste decenniet har det skett en revolution inom sensorteknik och man kan nu mäta olika parametrar kontinuerligt i vattnet, vilket innebär möjligheten att undersöka koldioxidflöden under dygnets alla timmar.

I en ny studie visar ett internationellt forskarteam att koldioxidutsläppen under natten är större än under dagen. Studien baseras på mätningar över hela världen, från tropiska skogar till arktisk tundra och i många olika typer av strömmande vatten.

Resultaten har stor betydelse för vår förståelse av vattendragens roll i den globala kolcykeln eftersom tidigare uppskattningar, baserade på manuella prover dagtid, underskattat det verkliga flödet.

Forskare vid Umeå och Lausannes universitet har lett studien. Från SLU har Heli Miettinen vid institutionen för skogens ekologi och skötsel och Marcus Wallin vid institutionen för vatten och miljö medverkat.

Läs mer i ett pressmeddelande från Umeå universitet: Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten.

Fakta:

Datat som använts i studien kommer bland annat från jordbruksbäckar runt Uppsala och Krycklans avrinningsområde utanför Umeå.

I Krycklans avrinningsområde bedriver SLU forskning kring sambanden mellan hydrologiska, biogeokemiska och ekologiska processer. Krycklans avrinningsområde ligger vid Svartbergets fältforskningsstation, som är en del av den nationella infrastruktursatsningen SITES.

Vetenskaplig artikel

Gómez-Gener, L., Rocher-Ros, G., Battin, T. et al. Global carbon dioxide efflux from rivers enhanced by high nocturnal emissions. Nature Geoscience (2021).