SLU-nyhet

Lokalt nav i Skåne för hållbar livsmedelsproduktion i centrumbildningen SustAinimal

Publicerad: 04 maj 2021

SustAinimal,en nationell centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas som leds från SLU, startar skånskt nav i samverkan med SLU Partnerskap Alnarp. Navet leds av Ingela Löfquist från Hushållningssällskapet HIR Skåne och Anders Herlin från SLU och institutionen för biosystem och teknologi.

Inledningsvis går arbetet ut på att kartlägga förutsättningarna för livsmedelsproduktionen, etablera nätverk med intressenter, utvärdera hur man kan öka livsmedelsproduktionen och vilka konsekvenser det kan ha ur ett helhetsperspektiv, inklusive social och ekonomisk hållbarhet.

– Vidare skall vi utveckla scenarier för hur livsmedelsproduktionen fungerar under olika typer av kriser som avspärrningar och klimatförändringar, menar Anders Herlin, universitetslektor på institutionen för biosystem och teknologi.

Även institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp medverkar. I det påbörjade arbetet har man nu börjat identifiera arbetsuppgifter, intressenter som kan ingå i nätverket, öka kompetensen hos deltagarna i projektet och påbörjat planering av aktiviteter som skulle kunna genomföras inom projektet.

Centrumbildningen SustAinimal har som uppdrag att utveckla samarbete mellan olika aktörer för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige. Projektet är planerat att pågå i upp till 8 år. Målsättningen är att bli ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare i hela livsmedelssystemet. Samhällsaktörer och medborgare skall här kunna få information för att fatta välgrundade beslut för att producera och konsumera ansvarsfullt.


Kontaktinformation