SLU-nyhet

Hur kan vi få pollinatörer att trivas längs vägkanterna?

Publicerad: 21 maj 2021

Blommande vägkanter är inte bara vackra utan kan också locka till sig bin och fjärilar. Men vad betyder skötsel och trafikintensitet för hur väl vägkanterna funkar som livsmiljö för pollinatörer? Och vilken betydelse kan det ha för omgivande grödor? Den här veckan firas pollinatörerna och SLU passar på att lyfta fram några forskare och projekt. I dag får du träffa doktoranden Svenja Horstmann.

Forskning från bland annat SLU har visat att sällsynta växt- och djurarter kan återfinnas vid till exempel vägkanter, och att infrastukturmiljöer (t ex vägkanter, kraftledningsgator) kan hysa minst lika många arter som i de livsmiljöer som naturvården traditionellt fokuserat på. Men det finns också kunskapsluckor och några av dem ska Svenja Horstmann, doktorand på institutionen för ekologi täppa till i sitt projekt.

Vad ska du göra?

– I sommar ska jag studera vildbin och fjärilar vid vägkanter i Skåne. De sköts av Trafikverket och slås vanligtvis två gånger om året. En gång i maj-juni och en gång i oktober. Men Trafikverket har också några vägkanter som bara slås en gång om året, mellan augusti och slutet av september. Det är för att de till exempel hyser många olika arter av växter, rödlistade arter eller är en värdefull livsmiljö. Jag ska studera vad skötseln betyder för pollinatörerna.

–  Jag har valt ut vägar där det kommer från 100 bilar till över 5000 bilar per dag för att se vad trafikintensiteten betyder.

– Jag ska också sätta ut jordgubbar i krukor på olika avstånd från vägar som antingen är artrika eller artfattiga för att se vilken betydelse vilda pollinatörer vid vägkanterna har för pollineringen av grödor i området. 

Varför är det  viktigt?

– Om vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald måste vi tänka bortom skyddade områden. Vägrenar är ett stort område med gräsmarker som potentiellt skulle kunna ersätta lite av de livsmiljöerna som går förlorade när hagmarker och ängsmarker försvinner. Jag ska i mitt doktorandprojekt titta på hur skötsel som ska gynna biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer kan medverka till att minska förlusten av arter som är knutna till gräsmarker av olika slag.

Varför är du intresserad av pollinatörer? Har du någon favorit?

– Hur kan man inte vara intresserad av pollinatörer? De är fantastiska, gulliga och så väldigt viktiga för så många saker. Jag älskar mat så då är det självklart att älska pollinatörer. Min favorit är bombus polaris, helt ärligt bara på grund av att den är så otroligt fluffig.

Pollineringsveckan är ett initiativ från Pollinera Sverige, den inträffar i år mellan 15 – 23 maj.

 

Humla på hand
Sandbi. Det är lite kallt och blåsigt så den satt kvar på fingret en bra stund. Foto: Svenja Horstmann
Fjäril vid vägkant. Bil kör förbi.
Mindre guldvinge. Larverna äter ängssyra och bergssyra som det finns gott om vid vägkanterna. Foto: Svenja Horstmann
Blommor vid vägkanten. Bil passerar.
Vägkant med gulmåra och andra gräsmarksväxter. Foto: Alistair Auffret

Kontaktinformation

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se