SLU-nyhet

Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Publicerad: 19 maj 2021
Del av flödeschema med grafer. Illustration.

I det nyligen avslutade projektet DigiDrick har VA-organisationer fått nya digitala system och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera historiska data i kombination med realtidsdata.

Det stora Vinnovafinansierade projektet DigiDrick har precis avslutats. Projektet har letts av IVL och övriga medverkande har varit IT-företag, VA-organisationer och SLU.

I projektet har flera olika digitala lösningar utvecklats, bland annat för att optimera membranstyrning och styra kemikaliefällning.

Inom DigiDrick har SLU haft huvudansvar för arbetet med att utveckla metoder för att använda driftsdata för långsiktig utvärdering och tidiga varningar i samarbete med IVL och VA-organisationerna. En viktig del har varit bearbetning av data från sensorer. Medverkande från SLU var Stephan Köhler, Hampus Markensten, Claudia Cascone och Svenja Hoffmeister, alla från institutionen för vatten och miljö.

Mer information