SLU-nyhet

Fyra SLU-projekt på topplista

Publicerad: 17 maj 2021

Fyra SLU-projekt lyfts fram av Kungliga ingenjörsvetenskapakademien som "forskning med potential att förändra världen."

Följande projekt är med på IVA:s topp 100-lista:

Vertisà, Rosario García-Gil

Ett flexibelt bevattningssystem för vertikala trädgårdar underlättar lokal livsmedelsproduktion och stadsgröning. Befintliga bevattningssystem för vertikala trädgårdar är inte anpassade till växters individuella vattenbehov och har stora problem med igensättning och övervattning. Detta orsakar stress och dålig tillväxt, liksom på sikt skador på infrastrukturen. Vertisà har utvecklat ett vertikalt integrerat odlings- och bevattningssystem som släpper ut vatten efter varje enskild växts behov. 
 

Mat på hemmaplan, Staffan Matzén, Sarosh Ramachandra

Ett autonomt utrymmeseffektivt odlingssystem för inomhusodling av växter året om. Genom mångårig forskning vid SLU och fokus på hög avkastning, näringsinnehåll och resurseffektivitet med möjlighet att kunna odla livsmedel rika på protein och kolhydrater och inte enbart kryddväxter och sallader har forskarna utvecklat en kontinuerlig livsmedelsproduktion med hög verkningsgrad.

Hållbar svampodling till dubbla produkter, Shaojun Xiong

Automatiserad, energi- och kostnadseffektiv odling av shiitake och ostronskivling kombineras med bioetanolproduktion. Matsvamp kan med hjälp av en patenterad process odlas resurseffektivt i restprodukter från svenskt skogsbruk. Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, detta underlättar en bioomvandling till etanol av det använda odlingssubstratet.

Urinbaserad gödsel, Björn Vinnerås, Jenna Senecal, Prithvi Simha

Dagens linjära avloppssystem, även med våra avancerade reningsverk, leder till förorenade vattendrag och hav, samtidigt som resursförbrukningen är stor. Genom att sluta kretsloppet av avloppets växtnäring kan utsläppen till miljön minskas samtidigt som resursförbrukningen minskar och samhällets uthållighet ökar. Genom att källsortera och torka urinen avlägsnas 80% av avloppets växtnäring och genom att separera vattnet från salterna produceras ett säkert gödsel, likvärdigt mineralgödsel.

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se