SLU-nyhet

Kall och regnig vår – toppen för älgen

Publicerad: 21 maj 2021
Älgkalv ligger i gräset.

I stora delar av Sverige är våren kall och regnig. Botten, menar många människor, men för älgen är det toppen. Ett svalt och blött klimat är nämligen bra för älgens reproduktion. Foderkvaliteten blir bättre och älgkon kan både dia sin kalv och äta upp sig inför kommande dräktighet.

Älgen är anpassad till kyla och ett allt varmare klimat får därför konsekvenser för älgpopulationen. I en ny studie har forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, tittat på kopplingen mellan kalvproduktion och klimat. De första månaderna i en älgkalvs liv är kritiska; tillgång på näringsrik föda är viktig både för älgkon som ska producera mjölk och som föda för kalven när den börjar äta.

Under älgjaktens start rapporterar jägare årligen in älgobservationer, och från de älgkalvar som skjuts rapporteras slaktvikterna in. Dessa rapporter ligger till grund för den forskning som nu gjorts där forskarna kopplat observationer och slaktvikter till medeltemperaturer, nederbörd men också inslag av extremväder; perioder av extrem värme och torka. Resultatet visar en tydlig koppling mellan varma, torra vårar och observationer av allt färre och lättare kalvar.

– De senaste tjugo åren har kalvvikterna sjunkit, framför allt i södra Sverige. I hela Sverige ser vi också att korna har färre kalvar om hösten än tidigare. Antingen föds det färre kalvar, eller så överlever de inte sommaren, säger Sheila Holmes, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Extremväder med i studien

Tidigare analyser har endast fokuserat på genomsnitt för temperatur och nederbörd, men nu har forskarna tagit ett steg till i och med studierna av extrema värmeperioder.

– I takt med att klimatet i genomsnitt blir gradvis varmare och torrare förväntar vi oss att det blir vanligare med extrema värmeperioder. Vi har sett negativa effekter på älgarnas reproduktion både av generellt varma och torra år och av perioder med extremväder; de två effekterna kan därmed förstärka varandra, säger Fredrik Widemo, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Kall och blöt vår viktig för reproduktionen

Men hur var det med den kalla och blöta våren då? Jo, sedan tidigare visste forskarna att älgarnas foder håller högre kvalitet kalla och blöta år, vilket borde ge fler och tyngre kalvar till hösten. Men denna typ av vår påverkar också möjligheterna för älgarna att lagra energi och reproducera sig. Årets kyliga vår kan därför ge positiva effekter nästa år med fler kalvar som föds.

– Våra resultat tyder på att älgkons lagrade energiresurser i början av dräktigheten kan vara mycket viktiga för både fruktbarhet och för kalvöverlevnad våren och sommaren därpå, säger Sheila Holmes.

 

Vetenskaplig artikel

Sheila M. Holmes, Joris P.G.M. Cromsigt, Kjell Danell, Göran Ericsson, Navinder J. Singh, Fredrik Widemo: Declining recruitment and mass of Swedish moose calves linked to hot, dry springs and snowy winters, Global Ecology and Conservation, Volume 27, 2021, e01594, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01594

 

Pressbilder

Klicka för högupplöst version. Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Fotograf ska anges.

Älgkalv ligger i gräset.

Älgkalv.
Foto: Eric Andersson

Porträtt av Sheila Holmes.

Sheila Holmes.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Porträttbild av Fredrik Widemo.

Fredrik Widemo.
Foto: Privat

Fakta:

Forskningen har varit möjlig tack vare rapporter om slaktvikter och älgobservationer som jägare rapporterat in i mer än tjugo år.

Forskningen har finansierats av Formas i deras utlysning om extremväder.