SLU-nyhet

Nytt faktablad om markförhållanden underlättar vattenvård

Publicerad: 26 maj 2021
Ett fält med gult gräs och vatten. Foto.

Nu finns ett nytt faktablad med information om markförhållanden och förutsättningar för jordbruk i pilotområdena inom LEVA-projektet (Lokalt engagemang för vatten). LEVA drivs av Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna och syftar till att utveckla nya, lokala arbetsformer för vattenvården.

–  LEVA-projektet är en regeringssatsning inom uppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärk lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Projektet omfattar 20 pilotområden runtom i Sverige. Det nordligaste ligger i Umeå, men de flesta från Uppsala- och Västeråstrakten och söderut, berättar Louise Malmquist som skrivit faktabladet.

Vattenvård genom lokalt engagemang

LEVA drivs av Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Projektets första cykel har varat mellan 2018–2021. Samordnare har samlat lokala aktörer inom lantbruk för att koordinera satsningar och åtgärder mot övergödning i närområdet.

Faktabladet innehåller information om markanvändning, jordarter, jordmån, om där finns jordbruksdjur, vattenförekomster och markavvattningsföretag.

Faktablad till nytta för många

– Faktabladet kommer också vara till nytta för samordnare och lokala aktörer inom området samt forskare. Sedan tidigare används LEVA:s pilotområden inom forskning/kontrollmätningar av till exempel SLU och Havs- och Vattenmyndigheten. Sammanställningen bidrar förhoppningsvis till att hitta områden där markförhållandena passar för aktuell forskning, säger Louise.

Sammanställningen har redan använts för av Louise för att identifiera områden till sitt eget doktorandprojekt.

– Jag letade särskilt efter likheter och skillnader mellan regioner med fokus på förutsättningar för lantbruk och som kan spela roll för produktionen under klimatförändringar och extremväderhändelser. 

– Sammanställningen har gett en god överblick över vilket material som finns tillgängligt och vad som kräver vidare undersökningar. Vad som var överraskande är framförallt att det inte verkar finnas en sammanställning av aktivt verkande markavvattningsområden och dräneringsunderlag, avslutar Louise.


Kontaktinformation

louise.malmquist@slu.se, 073-807 74 40