SLU-nyhet

LRF-enkät om forskningsbehov

Publicerad: 06 maj 2021

På LRFs hemsida finns just nu en enkät som riktar sig till lantbrukare. Målet är att få inspel på vad som behövs inom forskning och innovation. Genom att svara på enkäten kan du hjälpa till i påverkansarbetet för att göra forskningen mer användbar på gårdsnivå och på sikt skapa bättre lönsamhet för företag inom jord, skog och trädgård.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se