SLU-nyhet

Människans stora påverkan på vattnets kretslopp

Publicerad: 17 maj 2021
Porträtt av en man. Foto.

Avskogning i Kongo kan påverka vattentillgången i Nilen.

I juni 2019 publicerades en artikel i Nature Geosciences som framhöll att den bild av vattnets kretslopp som lärs ut i skolorna är felaktig eftersom människans stora inflytande saknas. En av medförfattarna var Kevin Bishop vid institutionen för vatten och miljö, SLU. I artikeln konstaterades också att även många forskare använder den felaktiga traditionella illustrationen av vattnets kretslopp.

En av Tysklands främsta sajter med forskningsnyheter har nyligen publicerat ett långt reportage om ”Vattnets störda kretslopp” och då bland annat uppmärksammat artikeln i Nature Geosciences. I reportaget lyfts även den forskning om Nilen fram som Solomon Gebreyohannis Gebrehiwot deltagit i tillsammans med bland annat Kevin Bishop. De har exempelvis publicerat en artikel som framhåller att avskogning även utanför Nilens avrinningsområde kan påverka vattentillgången i Nilen. Detta eftersom nederbörden över det viktiga källområdet i Etiopiens högland kan påverkas.

Solomon Gebreyohannis Gebrehiwot disputerade 2012 vid institutionen för vatten och miljö med en avhandling om skogshydrologi i Nilens avrinningsområde. Han är numer verksam vid Etiopiens institut för vattenresurser vid universitetet i Addis Abeba.