SLU-nyhet

Ny typologi definierar nyckelegenskaper för 108 olika ekosystemtyper

Publicerad: 03 maj 2021
Omslag till rapport.

Stefan Bertilsson, professor vid institutionen för vatten och miljö, har bidragit till en ny typologi som beskriver 108 globala ekosystemtyper. Typologin kan användas för att identifiera vilka typer av ekosystem som är viktigast för bevarande av biologisk mångfald och för tillgången till olika ekosystemtjänster, samt för att identifiera vilka ekosystemtyper som löper störst risk för kollaps.

IUCN Global Ecosystem Typology 2.0 är det första heltäckande systemet för klassificering och kartläggning av alla ekosystem på jorden baserat både på deras funktioner och deras sammansättning. Typologin publiceras av IUCN (se faktaruta nedan) och inkluderar ekosystem som är skapade av människan, som dammar och odlingsmarker, samt naturliga ekosystem, som skogar, öknar, sjöar, vattendrag och djuphavsgravar.

Stefan Bertilsson är professor i funktionell ekologi i limniska system. Hans huvudfokus är mikrobiell ekologi och han har bidragit med information om ekosystemtyperna säsongsmässigt istäckta sjöar och små permanenta sjöar.

Undersök typologin och läs rapporten

Undersök typologin på webbsidan global-ecosystems.org.

Rapporten kan laddas ned fårn IUCN:s webbplats:

David A. Keith, José R. Ferrer-Paris, Emily Nicholson and Richard T. Kingsford (eds.) (2020) The IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups. Gland, Switzerland: IUCN. ISBN: 978-2-8317-2077-7. DOI:10.2305/IUCN.CH.2020.13.en.