SLU-nyhet

Hedersdoktor vid SLU belönas med World Food Prize 2021

Publicerad: 12 maj 2021

Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted belönas med 2021 års World Food Prize för sitt arbete med att förbättra akvatiska livsmedelssystem för ökad nutrition och resilienta ekosystem. Shakuntala Haraksingh Thilsted utnämndes 2020 till hedersdoktor vid SLU och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Shakuntala Haraksingh Thilsted banbrytande arbete inom akvatiska livsmedelssystem har bidragit till att förbättra kosten för miljontals människor i Afrika och Asien, och också hjälpt till att bygga mer resilienta ekosystem, något som är avgörande om vi ska kunna nå FN:s utvecklingsmål. 

Motiveringen för priset lyder:

“Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted, native of Trinidad and Tobago and a citizen of Denmark, will receive the 2021 World Food Prize for her groundbreaking research, critical insights and landmark innovations in developing holistic, nutrition-sensitive approaches to aquaculture and food systems. By bringing together interdisciplinary and international collaborators, she drove transformations in aquatic food systems to deliver improved nutrition, resilient ecosystems and secure livelihoods for millions of vulnerable people across the globe.”

Läs mer om World Food Prize

Läs mer om Shakuntala Haraksingh Thilsted 

I december 2020 medverkade December 2020 Shakuntala Haraksingh Thilsted i ett seminarium vid SLU: Covid-19’s effect on global food systems and how to respond

 

Fotnot: 2020 års hedersdoktorer kommer att promoveras först i samband med doktorspromotionen i oktober 2021 i Uppsala, på grund av rådande omständigheter. Deras respektive föreläsningar kommer också att hållas i samband med promotionen 2021.

Fakta:

Dr Shakuntala Haraksingh Thilsted leder forskningsprogrammet Value Chains and Nutrition vid organisationen WorldFish. Hon disputerade i nutritionsfysiologi i Köpenhamn och under sin karriär har hon kombinerat det akademiska arbetet med uppdrag som konsult och rådgivare inom nutritionsfrågor åt organisationer såsom FAO, Unicef, Ifad och Världsbanken. Mycket av hennes forskning har fokuserat på små fiskarters potential att motverka och förhindra vitamin- och mineralbrist i låg- och medelinkomstländer. Hon har också visat stort engagemang som mentor åt yngre forskare.


Kontaktinformation