SLU-nyhet

Biodiverse nr 2 om landskapsperspektiv

Publicerad: 01 juni 2021
Mager älg i skogsbryn. Foto.

Vi lyfter blicken och ser på olika sorters landskap lite från ovan. Vad kan vi se om vi tar med lite större perspektiv och fler intressenter i naturvårdsinsatserna? Det finns en del hinder på vägen, men förslagen på lösningar är många. Redan idag finns många exempel på fungerande landskapsplanering, när det gäller vattenbruk, viltvård, inom odlingslandskapet och inom urbana miljöer. Några sådana exempel får du läsa om i det nya numret av Biodiverse.

"Det svenska landskapet ägs och brukas av tusentals små och stora företag och miljontals människor. Alla har sina egna mål och intressen i landskapet, och ofta måste aktörerna balansera olika krav från samhället. Det är inte uppenbart hur en enskild markägare eller brukare ska kunna delta i landskapsplanering och sedan bidra till mål på landskapsnivån. Arbetsprocesser för sådan planering saknas till stor del, och samhällets styrmedel riktas mot enskilda gårdar, projekt och objekt, inte mot landskapet. En rättvis fördelning av kostnader och nyttor som uppstår är också nödvändig, men det saknas mekanismer för detta." 

Så skriver CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard i sin ledare till detta nummer av Biodiverse. 

Ett visst genomslag har forskningsresultaten om landskapsplanering fått i
den praktiska naturvården. Man arbetar till exempel med grön infrastruktur, kanske mest inom urbana områden, och vissa företag ägnar sig åt ekologisk landskapsplanering. Men inom det vanliga odlings- och skogslandskapet har det än så länge varit svårt att genomföra landskapsplanering.

Hindren kan vara av ekonomisk eller teknisk karaktär, men handlar också om hur själva processen ska gå till. Men förslagen på lösningar är många, och det är det som det här temanumret av Biodiverse handlar om. Det finns redan idag ett antal exempel på fungerande landskapsplanering, till exempel när det gäller vattenbruk, viltvård, inom odlingslandskapet och inom urbana miljöer. En del av dessa är väldigt framgångsrika med ett kreativt naturvårdsarbete.

Ur innehållet: 

Landskapsplanering, äganderätten och rätten att bruka sin mark av Johnny de Jong

Många fördelar med naturligt viltfoder av Nils Carlsson

Samarbete kring Sagån. Med helhetsperspektiv i vattenvården skapas synergieffekter av Viktor Kärvinge

Gårdsförvaltning kräver helhetssyn av Peter Wallin

Lantbrukare vinner på samverkan kring habitatförvaltning av Mark Brady

Besök på en skogsfastighet: "Det finns inga nackdelar för oss skogsägare att börja diskutera landskapsplanering” av Annika Borg

Läs mer 

På CBM:s webbplats har vi mer information om tidningen Biodiverse: www.slu.se/biodiverse

Biodiverse finns också som webbtidning på www.biodiverse.se. Där kan man läsa alla nummer av tidningen, både som pdf och som webbartiklar, sedan starten 1996.

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald, och kom ut första gången 1996. 

Prenumeration är gratis inom Sverige.


Kontaktinformation

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se