SLU-nyhet

Nu kan du söka medel för forskning inom biologisk bekämpning

Publicerad: 24 juni 2021
En blomfluga på en boveteblomma. Foto.

Nu utlyser SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) medel för forskningsprojekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning. Projektförslagens budget bör ligga mellan 25 000–200 000 kronor. Längsta tid för ett projekt är 12 månader och sista ansökningsdag är 24:e september 2021.

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) utvecklar kunskap om biologisk bekämpning av skadliga organismer. Syftet är att långsiktigt utveckla hållbara skadedjurs- och sjukdomsbekämpningsmetoder genom användning av levande organismer och att skapa en stark forskningsmiljö inom området biologisk bekämpning i samarbete med SLU-forskare och externa intressenter.

För att främja CBC:s roll som en universitetsomfattande miljö för forskning om biologiska bekämpningsmedel, lyser nu CBC ut medel till projekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning (för definitioner, se SLU Centrum för biologisk bekämpning). Den totala budgeten för utlysningen är 400 000 kr och individuella projektförslag bör ligga inom intervallet
25 000–200 000 SEK. Som längst bör ett projekt vara i 12 månader.

Alla SLU-forskare är välkomna att skicka in förslag

De föreslagna projekten kan sträcka sig från vetenskaplig litteraturgranskning, till laboratoriestudier och projekt som syftar till att testa nya idéer. Medlen kan också stödja pågående forskning där ytterligare resurser kan utvidga räckvidden eller möjliggöra användning av ny teknik. Alla SLU-forskare är välkomna att skicka in projektförslag. Vi uppmuntrar förslag om alla aspekter av biologisk bekämpning och granskar gärna innovativa förslag inom mindre vanliga användningsområden och med mindre etablerade metoder. Nya forskningssamarbeten uppmuntras särskilt.

Förslag utvärderas utifrån vetenskapliga meriter i projektplanen och hos de sökande. Sökande bör för närvarande inte inneha en position inom CBC. Projekt kan dock inkludera aktörer både inom och utanför CBC som samarbetspartners. Oavsett förväntar vi oss att bidragsmottagare initierar aktiv kommunikation med nuvarande forskare inom CBC.

Fakta:

Hur du ansöker

Beslut om tilldelning av medlen kommer att fattas av CBC:s styrgrupp i mitten av oktober 2021. De beviljade projekten förväntas starta i december 2021. Alla projekt måste rapporteras till CBC senast december 2022. Utöver publikationer eller andra resultat bör rapporteringen innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning som ska publiceras på CBC: s webbsida, tillsammans med ett seminarium som ska hållas i form av ett öppet, universitetsomfattande CBC-seminarium. CBC måste bekräftas i alla resultat som härrör från det finansierade projektet.


För mer information, kontakta ordföranden för CBC:s styrgrupp:

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383