SLU-nyhet

2021 års djurskyddskonferens

Publicerad: 16 juni 2021

Den 30 november 2021 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens om aktuella frågor och forskning. Konferensen blir även i år helt digital.

Jordbruksverket och det vetenskapliga rådet anordnar den 30 november en djurskyddskonferens för att belysa aktuella djurskyddsfrågor och ny forskning på området. Förmiddagen kommer att handla om vad som görs för att på olika sätt stärka det svenska djurskyddet. Eftermiddagen delas i två sessioner där den ena delen presenterar aktuell djurskyddsforskning som rör sällskapsdjur och lantbruksdjur. Den andra sessionen presenterar forskning som rör försöksdjur och vad som görs för att minska, ersätta och förfina djurförsök (3R).

Inbjudan, anmälan och detaljerat program kommer efter sommaren, men boka redan nu datumet i kalendern. Mer info finns på Jordbruksverket.

Konferensen är öppen för alla.


Kontaktinformation