SLU-nyhet

Uppdaterad SLU-expertlista för journalister som vill veta mer om Östersjön

Publicerad: 17 juni 2021
Vy från Öja. Foto.

Våra vatten och hav är livsviktiga. Nu finns en uppdaterad expertlista för dig som har frågor om Östersjön, eller söker inspiration till spännande reportage eller expertutlåtanden om något som händer i Östersjön.

Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Vi studerar vattnet och dess användning i Östersjön med avrinningsområde från källflödena, genom skogar, jordbruksmark och städer, ända ut till havet.

Vi tar fram kunskap om hur den biologiska mångfalden påverkas av till exempel övergödning, klimatförändring, miljögifter, skogs- och jordbruk, och om hur Östersjöns fiskbestånd och ekosystem mår, påverkas och utvecklas. Se exempel på Östersjöfrågor som SLU jobbar med i forskarfilmer, längre ned.

För att bidra till att kunskapen används och sprids är vi också engagerade i Baltic Sea Science Center på Skansen – ett kunskapscentrum om Östersjön, som nyöppnar i juli för allmänheten. 

Fakta:


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44