SLU-nyhet

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Publicerad: 10 juni 2021
Många människor på fält.

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på väntelistan för nästa installation av teknologin Subsurface Water Retention Technology (SWRT). SWRT förbättrar hanteringen av vatten och näring i marken och har gett mycket god avkastning under de två senaste majsodlingssäsongerna.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Bindura University of Science Education (BUSE), the Alliance Bioversity-CIAT (the Alliance) och Michigan State University (MSU)

Sedan 2019 har olika typer av klimatsmart jordbruksteknologier testats på gårdar i Zimbabwe. Teknologierna ska bidra till bättre hushållning av markvatten och näring. I mars i år bjöd projektet in tjänstemän, rådgivare, jordbrukare och utsädeföretag till en fältdag för att de skulle få chans att se hur bra det fungerar. Projektgruppen reste dit med ett reportageteam för att skildra evenemanget. Titta gärna på videon från fältdagen.

Idén om bättre hushållning av vatten kan spåras till 2014 när BUSE började undersöka metoden ”tied contours”, ett sätt att samla vatten från berget till jordbruksfältet,  berättar professor George Nyamadzawo, den lokala projektledaren, i filmen.

Utnyttja markvattnet maximalt

SLU, Alliance Biodiversity-CIAT och Michigan State University byggde på den befintliga kunskapen med extra klimatsmarta teknologier, bland dem finns SWRT som gör det möjligt att utnyttja markvatten maximalt oavsett om det kommer från regnvatten, bevattning eller samlat på andra sätt. Första majsodlingssäsongen föll det mycket lite regn och under den andra säsongen (december 2020 till april 2021) var nederbörden genomsnittlig eller över. Men trots att förhållandena skiftade var fördelarna med att investera i SWRT uppenbara, vilket väckte jordbrukarnas intresse.

Intresserade småbrukare

I slutet av fältdagen upprättades en lång lista med mer än 300 småbrukare som var intresserade av att använda SWRT på sina gårdar. De angav också att de var villiga att samfinansiera installationen. Teknologierna ska nu testas under ytterligare en ny växtsäsong. Samtidigt utforskar teamet hur man kan göra SWRT tillgänglig för resurssvaga jordbrukare som också vill använda tekniken.

Sandra Madamombe, doktorand på SLU och Alliance Biodiversity-CIAT, berättade under fältdagen  att de också undersöker andra CSA-alternativ som samodling av majs/spannmål, olika sätt att applicera gödsel samt olika avstånd mellan plantorna.

Klimatet har förändrats

Det finns helt klart potential att förbättra hushållningen av vatten och näringsämnen och öka produktiviteten i jordbruket för grova jordar i halvtorra regioner.

­­- Våra traditionella metoder fungerar inte längre på grund av att klimatet har förändrats. Regnet följer inte samma mönster längre. Vi måste anpassa oss och använda nya metoder för att föda nationen och våra familjer, säger Ernest Tsarinzwa, en av dem som installerar membranen.

Fakta:

Finansiär: VR, FORMAS och SIDA

Projekt: "Productive Sands" eller "Transformational climate-smart options for sustainable agriculture and resilience on smallholder farms in areas with coarse-textured soils"

Project period: 2019-2023

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se