SLU-nyhet

Matjordens förfall: 30 fotbollsplaner i minuten förstörs

Publicerad: 09 juni 2021
Porträttfoto av en kvinna utomhus. Foto.

Jorden, den mylla vi är beroende av för att kunna odla vår mat, är i stora delar av världen hotad. Ett intensivt jordbruk har lett till erosion och minskad bördighet. Utarmade marker är sämre på att binda kol, och ta bort koldioxid från atmosfären. "När man jobbar med kolinlagring måste man tänka på kvävets kretslopp eftersom de påverkar varandra. I kvävets kretslopp ingår lustgas, en växthusgas som har ännu starkare effekt än koldioxid", berättar Sara Hallin i Vetenskapsradion Klotet.

 
Jordbruksmarken är den största källan till lustgas och den tillverkas av mikrooorganismer. Om man lagrar mer kol i marken blir det mat till mikroorganismerna som bildar mer lustgas. Ökad kol-inlagringen i marken kan det alltså leda till större lustgasutsläpp.
 
– Mikroorganismerna som är aktiva finns i det övre jordlagret. I ett gram jord kan 10 000 olika arter finna, säger Sara.

 


Kontaktinformation

sara.hallin@slu.se, 018-673209