SLU-nyhet

Naturvårdsverket satsar ytterligare medel på SKUD

Publicerad: 09 juni 2021

Arbetet med att uppdatera SKUD till en ny teknisk lösning fortsätter.

SLU Artdatabanken, med finansiering av Naturvårdsverket, kommer under året att slutföra arbetet med ett nytt redigeringsgränssnitt. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av året.

Under tiden som den nya redigeringsmiljön tas fram kommer det inte vara möjligt att uppdatera innehållet i databasen. Detta är givetvis beklagligt och vi ber SKUDs användare att ha förståelse för denna tekniska nödvändighet. När projektet är slutfört kommer det viktiga arbetet med uppdatering och nyregistrering av kulturväxtnamn och all annan SKUD-data att återupptas med full fart!

Huvudman för SKUD är även fortsättningsvis SLU Programmet för odlad mångfald, Pom.

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92