SLU-nyhet

Nya tillståndsrapporter på Sveriges vattenmiljö

Publicerad: 02 juni 2021

Under våren har sajten Sveriges vattenmiljö uppdaterats och fyllts på med nya artiklar och funktioner. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens.

Sveriges vattenmiljö är en webbplats som förmedlar kunskap om tillståndet i Sveriges hav och sötvatten. SLU är en av parterna i projektet och forskare och miljöanalytiker från institutionen för vatten och miljö, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och SLU Artdatabanken bidrar regelbundet till innehållet.

Nyligen har rapporterna om tillståndet för bland annat försurning, klimat, miljögifter och biologisk mångfald uppdaterats, och nya artiklar har publicerats.

Sammanfattningar kan läsas på Sveriges vattenmiljös blogg:

Sveriges vattenmiljö – från källa till hav

Läs fler tillståndsrapporter och artiklar och använd kartfunktionen för att undersöka tillståndet för enskilda sjöar, vattendrag och havsområden: Sveriges vattenmiljö – från källa till hav.

Läs mer om vårens uppdateringar: Nylansering av Sveriges vattenmiljö.

Fakta:

Sveriges vattenmiljö är en digital utveckling av de tidigare tryckta rapporterna Havet och Sötvatten. Målet är att förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges vatten, från källa till hav, på webben. Underlaget är resultaten från miljöövervakningen och aktuell vetenskap.

Läs mer i en nyhetsartikel från lanseringen av Sveriges vattenmiljö: Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö.