SLU-nyhet

Doktorand i skogsskötsel med inriktning på barr-blandskog

Publicerad: 24 juni 2021
blåbär och lingon

Institutionen söker nu en motiverad kandidat till en doktorandtjänst i skogsskötsel.

Beskrivning av tjänsten

Huvuduppgiften blir att studera möjligheten att etablera och behålla barrblandskogar i södra Sverige. Med barrblandskogar avses främst bestånd som består av både gran och tall. Doktoranden kommer ha tyngdpunkt på skogsskötsel i södra Sverige och den brukade skogen där hållbar produktion ska samsas med andra mål och nyttor för markägaren. I projektet testas praktiska tillämpningar och kombinationer av självföryngrad tall med planteringa av gran, eller plantering av båda trädslagen. Vidare kommer tidig konkurrens och röjningsstrategier utvärderas med tanke på produktion och trädslagssammansättning. Dessa tillämpade frågeställningar kommer kompletteras med grundvetenskapliga frågeställningar kring trädslagens specifika respons och egenskaper, vilket kommer vara av fortsatt nytta för forskning om klimat och ståndortsanpassning. Resultaten kommer kunna användas för rådgivning och inspiration vid val av trädslag, föryngringmetoder och vid val av röjningsstrategier. Tjänsten är delfinansierad från Södras forskningsstiftelse och det har gjorts utrymme för 6-12 månaders trainee-tjänst inom Södra skogsägarnas skogliga organisation, som ett  kompletterande år. Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer

Sökande bör ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner men med huvudsakligt fokus på förståelse av skoglig föryngring och skogens tillväxt. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skogliga analys, framförallt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Arbetsort:

SLU, Alnarp i Sverige

Startdatum:

1 Oktober eller enligt överenskommelse 

Ansökan

Vi välkomnar din ansökan, senast 2021-08-15

Ansök här