SLU-nyhet

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Publicerad: 15 juni 2021

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn.

Patrik och Teresa är med i en forskargrupp, som leds av Karin Öhman som är professor i skoglig plantering vid SLU, och de utvecklar nya planeringsverktyg för storskogsbruk och markägare. Patrik forskar på faktorer som ekonomi och risk och vilka målbilder som finns för de som sköter skogen. Teresa undersöker hur vi skulle kunna planera för framtida risker, och framförallt hur planering skulle kunna leda till lägre risk, till exempel för stormskador.” Podcast Skogsdoktorn, Avsnitt 2: Planering.


Kontaktinformation