SLU-nyhet

Stormusslor nu i Miljödata MVM

Publicerad: 23 juni 2021
Flodpärlmussla. Foto.

Nu ingår stormusslor i datavärdskapet för Sjöar och vattendrag och data kan laddas ned från Miljödata MVM. Stormusslor är viktiga som indikatorer inom miljöövervakningen och inkluderar bland annat de rödlistade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Stormusseldata har tidigare funnits i musselportalen hos SLU Artdatabanken, men eftersom institutionen för vatten och miljö är datavärd för bland annat bottenfauna är det naturligt att stormusslor ingår i samma datavärdskap.

Sök och ladda ned musseldata

Data från Musselportalen finns nu i Miljödata MVM. Sök, granska och ladda ned data genom att välja ”Stormusslor” som produkt i sökverktyget. Provinformation inklusive bilder från provtagningstillfället går att se under “Stationer och prov” i panelen till höger.

Läs mer

Fakta:

Svenska sötvattenslevande musslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, bara 2–12 millimeter, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas ”stormusslor” eftersom de är förhållandevis stora.

Samtliga stormusslor kan påträffas i rinnande vatten, men några lever huvudsakligen i sjöar och dammar. Två arter förekommer främst i brackvatten, men kan även leva i sötvatten.

Stormusselarter

 • Flodpärlmusslan
 • Äkta målarmussla
 • Spetsig målarmussla
 • Tjockskalig målarmussla
 • Allmän dammussla
 • Större dammussla
 • Flat dammussla
 • Kinesisk dammussla
 • Vandrarmussla
 • Trekantig brackvattensmussla
 • Amerikansk trågmussla

Källa: Stormusslor – en översikt. Havs- och vattenmyndigheten.