SLU-nyhet

Björk och precisionsgallring i nyhetsbrev från FRAS

Publicerad: 06 juli 2021
Grace Jones

Två av FRAS-doktoranderna presenteras: Grace Jones och Magnus Persson. Läs om björkens vedegenskaper och genetik, precisionsinriktad gallring och om möjligheterna med satellitdata för att bestämma trädslag. Dessutom en översikt av icke-destruktiva metoder för att mäta virkesegenskaper.

Grace Jones strävar i sitt doktorandarbete att öka förståelsen för hur björkens vedegenskaper påverkas av genetik och skötsel. I nyhetsbrevet beskrivs hennes studier av vårt- och glasbjörk i skogsgenetiska försök, och dessutom hennes studier av hur björkens och granens vedegenskaper påverkas av en blandning mellan dessa trädslag.
Magnus Perssons doktorandstudier är inriktade på precisionsinriktad skogsskötsel och hur skogsbruksplaneringen kan göras mer effektiv om man tar hänsyn till variationen inom ett bestånd. Med all ny data som är tillgänglig via laserskanning, satelliter och mätdata från skördare finns information om skogen ner till nivån enskilda träd.
I både Grace Jones och Magnus Perssons arbeten är olika mätmetoder för virkeskvalitet viktiga. I nyhetsbrevet beskrivs översiktligt de icke-destruktiva metoder som forskare ofta använder.

Läs hela nyhetsbrevet här.


Kontaktinformation