SLU-nyhet

Utvärdering av ålens status i Sverige

Publicerad: 15 juli 2021
En man håller i en låda med unga ålar

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar nu sin fjärde utvärdering av den svenska ålstatusen. Den 30-åriga nedåtgående trenden har upphört från och med år 2011. Forskarna rekommenderar rapporten att man reviderar och uppdaterar den nuvarande förvaltningen där skyddet av ålen är okej längs (västkusten, otillräckligt i inlandsvatten respektive okänt längs Östersjökusten.


Kontaktinformation

Willem Dekker, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
willem.dekker@slu.se, 010-478 42 48