SLU-nyhet

Kungligt stipendium för forskning om fiberbankar

Publicerad: 05 juli 2021
Porträttbild. Foto.

Anna-Karin Dahlberg har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv). Ändamålet är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Fil. dr Anna-Karin Dahlberg, institutionen för vatten och miljö, SLU, tilldelas 2021 ett stipendium på 100 000 kronor för forskning om fiberbankar längs Norrlandskusten som sprider miljöföroreningar och växthusgaser.

Mer om stipendiet och utdelningen 2021 i Hovets pressmeddelande.

Anna-Karin Dahlbergs forskning