SLU-nyhet

SLU Urban Futures stärker SLU:s internationella transdisciplinära nätverk

Publicerad: 07 juli 2021
Vy över Berlin.

SLU Urban Futures deltog i en transdisciplinär konferens i Berlin den 15-16 juni, där över 100 deltagare samlades kring temat ”tvärvetenskap som en institutionell utmaning för universitet”. Konferensen gav ett utmärkt tillfälle att nätverka med forskare och institutionella aktörer som arbetar med innovation och organisationsförändring för att främja tvärvetenskapligt samarbete.