SLU-nyhet

Rödingen i Vättern spåras i nytt projekt

Publicerad: 16 augusti 2021
Forskare hanterar en fisk.

Rödingen i sjön Vättern är ett av de mest storvuxna och mest värdefulla rödingbeståndet som finns i Sverige. För att möjliggöra en hållbar framtid för beståndet studeras rödingens rörelser, beteende och överlevnad vid återutsättning i ett nytt forskningsprojekt.

Nu startar ett stort projekt i Vättern för att samla in kunskap om rödingens beteende och rörelsemönster samt dess överlevnad vid återutsättning. Metoden som används är modern fiskspårningsteknik, akustisk telemetri, där fisk märks med små sändare vars signaler fångas upp av mottagande hydrofoner (s.k. loggrar) som placeras ut på strategiska platser i sjön. Resultatet kommer vara ett viktigt underlag för den framtida förvaltningen av rödingen.

– I Vättern finns tre fiskeförbudsområden för att skydda rödingen, nu ska vi utvärdera hur väl de fungerar. Genom att följa rödingens rörelser kommer vi kunna visa var och när rödingen uppehåller sig inom samtliga fiskeförbudsområden, säger Gustav Hellström, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

90 rödingar ska spåras

Minst 90 rödingar märks med sändare och över 50 mottagare placeras ut runt om i Vättern. Merparten av fiskarna fångas, märks och återutsätts inom fiskeförbudsområdena. Fisken fångas med sportfiske då det bedöms vara skonsammaste sättet att få tag på fisk till försöket. Sändarna placeras i fiskens bukhåla genom ett litet välbeprövat kirurgiskt ingrepp direkt ute på sjön och återutsätts därefter så snabbt som möjligt.

Projektet är ett samarbete mellan SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och länsstyrelserna runt Vättern. I projektet, som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Jönköping, deltar även forskare från Göteborgs Universitet, Högskolan i Kalmar samt personal från Sportfiskarna.

Kontaktuppgifter:

Gustav Hellström, SLU, 070-372 72 58, gustav.hellstrom@slu.se

Daniel Palm, SLU, 076-786 91 76, daniel.palm@slu.se

Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 60 00, 070-349-72 98, anton.hallden@lansstyrelsen.se

Daniel Rydberg, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 63 59. 070-6198727, Daniel.Rydberg@lansstyrelsen.se