SLU-nyhet

Vättern - förebild för framtidens fiskförvaltning

Publicerad: 25 augusti 2021
Händer som håller upp en märkt röding

Ekosystembaserad fiskförvaltning tar hänsyn till hela ekosystem och involverar intressenter, alltså dem som påverkar och påverkas av ekosystemen. Att värna om livskraftiga ekosystem och fiskbestånd lyfts fram som viktigt i såväl EU-direktiv som av den svenska Miljömålsberedningen. Men exempel på hur man utför ekosystembaserad fiskförvaltning i praktiken är globalt sett få, och särskilt när det gäller sjöar. En färsk SLU-ledd studie beskriver hur Vätterns fiskförvaltning förhåller sig till tillämpningen av en ekosystemansats, och visar att man här arbetat med ett lokalt anpassat ekosystembaserat synsätt som gett goda resultat.

Vättern är Sveriges näst största sjö och står inför många miljöutmaningar som klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.

Kring Vättern träffas representanter för myndigheter, yrkesfiskare, fritidsfiskare, forskare, vattenägare och besöksnäring regelbundet för att tillsammans hantera miljö- och förvaltningsfrågor och hur de påverkar de kringliggande samhällena.

- Ibland är inte alla överens, men då ges åtminstone möjlighet att få inblick i och diskutera hur andra med intresse av Vättern ser på dessa behov, säger Andreas Bryhn, docent vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och den som har lett studien.

Samarbetet har ändå lett till flera framsteg i fiskförvaltningen, bland annat genom att rödingen har fått ett starkare skydd och kunnat återhämta sig, även om det fortfarande finns bekymmer för det unika rödingbeståndet i sjön.

- Ekosystembaserad fiskförvaltning kan ses som ett sätt att arbeta, men det löser inte automatiskt alla problem. Det finns mycket kvar att göra i Vättern, till exempel att ge möjlighet för laxfisken harr till återhämtning, och ge fler vid Vättern möjlighet att kunna äta närfångad fisk, säger Andreas Bryhn.

Studien har gjorts i samarbete med bland andra Vätternvårdsförbundet och lyfter konkreta exempel på hur ekosystembaserad fiskförvaltning kan fungera i praktiken. Resultaten visar att ekosystembaserad fiskförvaltning förutsätter ett långsiktigt engagemang eftersom samarbetsformer, förtroende och kompetens tar lång tid att bygga upp.

Studien Ecosystem-based fisheries management is attainable, affordable, and should be viewed as a long-term commitment: Experiences from Lake Vättern, Sweden har nyligen förhandspublicerats elektroniskt i den internationella tidskriften Journal of Great Lakes Research.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se