SLU-nyhet

Naturliga dofter påverkar din hälsa

Publicerad: 15 september 2021
Krukväxt med gröna blad

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Iakttagelserna kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdsföretagande.

Doktor Westerlunds hälsoblomma är ett bra exempel – varje gång din hand stryker över pelargonens bladverk uppstår den där välkända, citrusaktiga doften som så många känner igen och associerar med barndom och trygghet. En doft som skapade en känsla av lugn och ro hos deltagarna i en naturbaserad rehabilitering i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård.

- Det visade sig i studien att doften av växter, särskilt olika sorter av citrusdoftande pelargon, kan stödja mental återhämtning och bidra till en upplevelse av inre ro, säger Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU.

Dofter framkallar reaktioner

I den nyligen publicerade studien beskriver personer med stressrelaterad mental ohälsa hur de upplever trädgårdens dofter. Studien, som gjordes i samverkan med forskare från Högskolan Kristianstad, pågick under fem år och hade sammanlagt 59 deltagare som i 12-veckorsperioder deltog i naturbaserad rehabilitering

I studien undersöktes hur deltagarna uppfattade och interagerade med trädgårdens doftlandskap. Alla deltagare behandlades för stressrelaterad mental ohälsa.

Deltagarna beskrev bland annat hur naturliga dofter från örter, frukt, blommor, barrträd och torrt gräs hade en lugnande inverkan, ökade välbefinnandet och ökade känslan av närvaro. Reaktioner som alla bidrar till att reducera stress.

Resultaten tydliggjorde på vilket sätt naturens dofter framkallade associationer, känslor och fysiska reaktioner hos människor och ger exempel på hur naturdofter fungerar som en katalysator för sensorisk medvetenhet och minnen. 

Effekt på stressreducering

Forskning har tidigare visat att naturliga element, särskilt naturliga dofter, kan ha en djupgående effekt på stressreducering. Studien på Alnarp har nu ökat förståelsen för hur upplevelsen av växtdofter, i den här studien särskilt pelargon, kan underlätta stressreducering och stödja mental återhämtning. Resultaten är intressanta för aktörer inom utvecklingen av naturbaserad terapi men även för trädgårdsföretagare som producerar olika sorters växter i växthus och på friland.

-Växter med dofter är ett intressant segment inom trädgårdssektorn och vi hoppas att våra resultat kan bidra till ett ökat intresse för hur växters dofter kan påverka människor, även i hemmiljön, säger Sara Spendrup, forskare och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU och delaktig i studien om dofter inverkan på människors välbefinnande.

Resultaten av studien har gett upphov till vidare forskning och i en ny studie ska doftämne och hur de uppfattas av människan undersökas ytterligare.

- Då kommer vi att specifikt arbeta med Doktor Westerlunds hälsoblomma, en nyttoväxt som är ständigt aktuell. Det ska bli väldigt intressant att fördjupa sig i dofternas betydelse för hälsa och välmående, säger Anna María Pálsdóttir.

Kontaktpersoner

Fakta:

Studien gjordes i samverkan med professor Karin Wendin och professor Lennart Mårtensson, båda från Högskolan Kristianstad.

Här kan du ladda ner studien:

Frontiers | Garden Smellscape–Experiences of Plant Scents in a Nature-Based Intervention | Psychology (frontiersin.org)

Läs om rosengeranium, Doktor Westerlunds hälsoblomma. 
Dr Ernst Westerlund föddes 1839 och arbetade som läkare i Enköping 1868 - 1924. Det sägs att han använde sig av nya och ovanliga metoder för att få patienterna att tillfriskna. Så t ex rekommenderade han dem att i sjukrummen ha en rosengeranium för att rena luften och göra den friskare.
Källa: Programmet för odlad mångfald, POM.