SLU-nyhet

FN:s toppmöte Food Systems Summit aktualiserar behovet av hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 20 september 2021
Food Systems Summit logo

Den 23 september riktas världens ögon mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food System Summit hålls i New York. Stora delar av forskningen vid SLU har direkt eller indirekt koppling till livsmedelssystemet och SLU kan genom sin kunskap och forskning bidra i omställningsarbetet för ett hållbart livsmedelssystem.

Världen står inför stora utmaningar för att klara de globala utvecklingsmålen till 2030. För att det globala livsmedelssystemet ska kunna bli hållbart och ge mat till alla behöver det transformeras. Det krävs stora samhällsförändringar och en stor omställning i produktion och konsumtion – lokalt, nationellt och globalt.

De senaste 18 månaderna har världens länder förberett sig inför FN-toppmötet Food Systems Summit, som utlystes av FN:s generalsekreterare António Guterres för att påskynda omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. I Sverige har förberedelserna letts av Näringsdepartementet, men det har också involverat en rad olika myndigheter, forskare, organisationer och allmänhet och dialogmöten på både nationell och regional nivå. SLU har haft en aktiv roll i flera av de nationella och regionala dialogmötena inför Food Systems Summit, bland annat via SLU Future Food, SLU Global och studenter vid SLU som hjälpt till med dokumentationen.

SLU bidrar också aktivt till Food Systems Summit genom en rapport från Jordbruksverket om livsmedelsförluster, som kommer att publiceras på engelska i samband med toppmötet den 23 september. Rapporten är en metodbeskrivning för uppföljning av matsvinn tidigt i produktionskedjan, som arbetats fram av åtta forskare från sju olika institutioner vid SLU. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO går betydande mängder råvara och produkter som skulle kunnat bli mat till spillo globalt redan i odling och uppfödning, men för det svinnet har det varit stor brist på bra mätmetoder. Med de nya metoderna som Jordbruksverket har tagit fram tillsammans med SLU-forskare blir Sverige ett av de första länderna i världen att följa upp livsmedelsförluster tidigt i livsmedelskedjan på nationell nivå och den svenska metodiken kan också hjälpa andra länder att bättre följa upp nationella och internationella mål.

Lisa Sennerby Forsse, professor emeritus och tidigare rektor för SLU, är Sveriges representant i den vetenskapliga gruppen för Food Systems Summit, och intervjuas i podden Feeding your mind från SLU Future Food om arbetet inför FN-toppmötet. Lisa Sennerby Forsse har också tillsammans med SLU-forskaren Jennie Barron bidragit till publikationen Science and Innovations for Food Systems Transformation and Summit Actions.

Fördjupning om Food Systems vid SLU

Stora delar av forskningen vid SLU har direkt eller indirekt koppling till livsmedelssystemet och/eller de globala utvecklingsmålen. Här finns mer information:

Mer om Food Systems Summit och Sveriges arbete inför toppmötet

Kontakt

Vill du ha kontakt med en forskare för att prata om hållbara livsmedelssystem i ett globalt eller nationellt perspektiv, eller matsvinn? Kontakta gärna någon vid SLU:

Vill du ha kontakt med en forskare för att prata om hållbara livsmedelssystem i ett globalt eller nationellt perspektiv, eller matsvinn? Kontakta gärna någon vid SLU:

  • Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid Institutionen för mark och miljö
  • Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid Institutionen för ekonomi; programchef för Mistra Food Futures
  • Sofia Boqvist, forskare i livsmedelssäkerhet vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap; Programchef för AgriFoSe2030
  • Elin Röös, forskar kring hållbar matproduktion och matens miljöpåverkan vid Institutionen för Energi och teknik
  • Ingrid Strid, matsvinnsforskare vid Institutionen för energi och teknik
  • Marie Olsson, forskar kring produktionssvinn av grönsaker, professor vid Institutionen för växtförädlingIkon för Food Systems vid SLU. Illustrtation.Läs mer om SLU:s forskning och samverkan inom området Food Systems/Hållbara livsmedelssystem på temasidan www.slu.se/foodsystems.