SLU-nyhet

Karriärbidrag till forskare vid institutionen för vatten och miljö

Publicerad: 28 september 2021
Foon Yin Lai, porträttfoto.

Docent Foon Yin Lai vid institutionen för vatten och miljö är en av fem forskare som av SLU:s rektor tilldelats tre miljoner kronor i ett så kallat karriärbidrag.

SLU delar vartannat år ut karriärbidrag till ett antal forskare som befinner sig i början av sin karriär. Docent Foon Yin Lai vid institutionen för vatten och miljö är en av årets fem mottagare. De tilldelas tre miljoner vardera.

Foon Yin Lais forskning handlar om att förbättra kunskapen om nya potentiella hot från kemikalier och mikrobiella föroreningar i vatten . På engelska kallas de ”contaminants of emerging concern” och förkortas CEC. Ett exempel är CEC kopplade till antibiotika och antibiotikaresistens. Foon Yin Lai undersöker var CEC förekommer, hur de (åter)cirkulerar och vilka risker de innebär för människor och miljö. Hon har ett särskilt fokus på vilken risk avloppsvatten kan utgöra när det exempelvis återanvänds för dricksvattenproduktion. 

Karriärbidraget planerar Foon Yin Lai att använda tillsammans med sin forskningsgrupp för att:

  • öka kunskapen om CEC i renat och orenat avloppsvatten
  • identifiera hur olika CEC cirkulerar i miljön och vilka nya CEC som finns i vatten nedströms reningsverk
  • utvärdera hållbara lösningar för att minska mängden CEC i renat avloppsvatten.

Resultatet från Foon Yin Lais forskning kommer hjälpa myndigheter som har ansvar för avloppsvattenhantering och vattenkvalitet i arbetet med att få en hållbar vattenanvändning i Sverige.

Fakta: