SLU-nyhet

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

Publicerad: 30 september 2021
Foto på vinnarna

"Target Y – Skördekartor för alla" heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs första innovationspris.

Temat för priset är ”hållbarhet inom gröna näringar” och det delades ut av Swedbanks styrelseordförande Göran Persson onsdagen den 29 september vid en ceremoni i Smedjan på SLU:s campus i Skara. Target Y bedöms ha stor potential att bidra till bättre ekonomisk hållbarhet för lantbrukare och samtidigt medföra positiva effekter för både miljö och klimat.

Det var en glad SLU-forskare inom precisionsodling, Mats Söderström, som tog emot 75000 kronor för projektets räkning.

– Vår tjänst ska göra det möjligt för den enskilda lantbrukaren att ta fram kartor över hur skörden varierar inom ett växtodlingsfält. Med hjälp av dessa kartor, satellitdata och GPS-teknik, så kan platsspecifika insatser som t.ex. gödning eller kalkning utföras ännu bättre i anpassad mängd för respektive plats. Detta blir resurseffektivt, då det tar större hänsyn till miljön samtidigt som det kan öka skörden. Modellen fungerar än så länge på vete och korn, som är viktiga grödor såväl i Sverige som i hela världen. Genom att tjänsten kan göras tillgänglig för många till låga kostnader har den möjligheter att få genomslag lokalt, nationellt och även internationellt. Detta är fantastiskt kul och ett fint erkännande av vårt arbete med att försöka bidra till ett resurseffektivare lantbruk!

Tillväxtpris

Tillväxtpriset på 25 000 kronor delades ut till projektet ”Goati - Tillsyn och hälsoanalys av betande djur” för att det bedöms bidra till förenklad djurtillsyn och ökad djurhälsa, och samtidigt minskar kostnaderna för lantbrukaren och i förlängningen bidrar till ökad biologisk mångfald.

Erik Öhlund, civilingenjör, lantbrukarson och f.d. elitorienterare, driver ihop med Viktor Andersson startup-företaget Svarta Räven som ligger bakom Goati.

– Idén till Goati dök upp när jag tävlade intensivt med orientering. Tänk om man kunde använda modern orienteringsteknik för att följa upp var betande nötkreatur befinner sig och hur de mår. Detta visade sig vara fullt möjligt med hjälp av sensorer med GPS-koppling som både kan visa djurets position och ge indikationer på dess hälsa. När produkten är klar och ute på marknaden så kommer den att förenkla och ge en tryggare tillvaro för många svenska och internationella bönder.

Innovationsseminarium

Förutom att dela ut priser höll Göran Persson en personlig och uppskattad föreläsning om sina framtidstankar för grön näring. Persson gav en global bild över det geopolitiska läget och vad det kan komma att innebära för skogs- och lantbruket. Han gav även sin syn på vikten av hållbara innovationer inom grön näring och att forskningen inom bl.a. SLU är viktig för att få fram dessa.

– Det har varit en intressant eftermiddag i Skara, och det känns hoppfullt för framtiden med dessa innovativa forskare och entreprenörer. Jag har också fått en del att fundera på i mitt eget lantbruk, sa Göran Persson.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion under rubriken Hur underlättar vi för nya hållbara innovationer från SLU?, där förutom pristagarna Mats Söderström och Erik Öhlund, såväl SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, Lantmännens forsknings- och innovationsdirektör Peter Annas, Hushållningssällskapets vd i Halland Annika Bergman och Sparbanken Skaraborgs vd Patrik Meijer deltog. Panelen enades om att verka för mer samverkan över gränserna, så att vi kan se fler bidrag och lika intressanta pristagare i kommande innovationspris-arrangemang.

Mer information, länkar till fler tävlingsbidrag samt hela programmet för Smedjeveckan: SLU Skara - Smedjeveckan

Mer om Sparbankernas innovationspris

För att bidra till nytänkande och innovationer i skogs- och livsmedelskedjorna har Sparbanken Skåne, Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Norrland tillsammans med SLU, skapat olika innovationspris för att främja forskning som bidrar. Sparbanken Skåne delade ut sitt pris första gången redan under 2020. I år, 2021 gör Sparbanksstiftelserna satsningar regionalt i Skåne, Skaraborg och Umeå.

Läs mer om SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris 2021

Kontaktpersoner

Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare, SLU Holding
Mats.wiktorsson@slu.se, 072-209 66 03

Erik Brink, Sparbanksstiftelsen Skaraborg
erik.brink@sparbanksstiftelsenskaraborg.se, 070-600 45 48

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Foto på vinnarna

Mats Söderström (SLU) med kollegor i projektet ”Target Y – Skördekartor för alla” tog emot SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2021. Tillväxtpriset togs emot av Erik Öhlund och projektet ”Goati – tillsyn och hälsoanalys av betande djur”. Foto: Anna-Karin Johnson

Foto på Göran Persson

Göran Persson, Swedbanks styrelseordförande, var föredragshållare och utdelare av SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris och tillväxtpris 2021. Foto: Frida Carlsson

 


Kontaktinformation