SLU-nyhet

Lycka till Peder!

Publicerad: 27 september 2021
Porträttbild av Peder Wikström

En av Heurekasystemets viktigaste spelare, Peder Wikström, byter jobb och vi kikar tillbaka lite på hans roll i utvecklingen av Heurekasystemet. Tack och lycka till Peder!

Peder Wikström har länge haft en central roll i Heurekasystemet. Redan från första fasen av forskningsprogrammet (2002-2005) ansvarade Peder för utveckling av den mjukvara som kom att bli Heureka PlanVis. Han var dessutom ledare för det projekt som rörde optimeringsmetoder. Det föll sig naturligt när Peder två år innan forskningsprogrammet startade disputerade inom skoglig planering med inriktning mot just optimeringsmetoder. Det var därmed en tämligen nybakad skoglig doktor som tog sig an uppgifterna och med den äran.  
 
Under andra fasen av forskningsprogrammet (2005-2009) ledde Peder systemutvecklingsgruppen, en grupp bestående av såväl SLU-anställda som konsulter.

- Peder var hjärnan bakom BeståndsVis och 3D visualiseringens tillkomst, berättar Fredrik Klintebäck, konsult under forskningsprogrammet. Efter forskningsprogrammets slut, då Heureka har förvaltats och vidareutvecklats inom SHa, har Peder till nyligen fortsatt som ledare av systemutvecklingsgruppen. En tjänst som nu övertagits av Thomas Nyström. Ett par år efter forskningsprogrammets slut övergick Peder från SLU till egen verksamhet varifrån SHa den senaste perioden upphandlat hans tjänst som ledare för systemutvecklingen. 
-        Peder har med stor energi gått in för uppgiften. Med sin kunskap inom såväl systemutveckling som skogliga modeller har han haft en oerhört värdefull roll, bland annat som länk mellan forskare och systemutvecklarna, säger tidigare programchef Tomas Lämås.  

Peder har varit en klippa både under forskningsperioden och efterföljande utvecklingsperiod och hans gedigna kunskaper om systemet har uppskattats av användarna både inom och utom akademin. -Peder har alltid varit den jag vänt mig till när det uppstått problem eller när jag funnit fel i systemet. Det har varit en trygghet att kunna vända mig dit och han har dessutom varit den som ställt upp och hjälpt till att anpassa optimeringarna så de blir rätt, berättar Fredrik Gunnarsson, Sveaskog. 
 
Peder har nu övergått till en anställning vid Stora Enso Skog och vi tackar honom för hans insatser och önskar honom lycka till i sin nya roll!