SLU-nyhet

TACK Tomas Lämås för enastående insatser

Publicerad: 27 september 2021
Ett porträtt av Tomas Lämås i skog

Tomas Lämås är kanske en av de personer som är starkast förknippad med Heurekasystemet. Han har på ett unikt sätt bidragit till Heurekas tillkomst och utveckling under en lång tid.

Vi är många som kan hålla med om att Heurekasystemet är en av SLU’s stora framgångssagor. Men även om en vision om ett system som omfattar skogens alla värden blev verklighet genom idogt och outtröttligt arbete av många forskare hade systemet aldrig blivit verklighet utan det arbete som Tomas Lämås stått för. Redan på 90-talet var Tomas en av initiativtagarna till att utveckla ett nytt beslutsstödsystem som skulle klara av att hantera mer än bara virkesproduktion. Han drog sedan ett stort lass när han mellan 2002 och 2009 var forskningsledare för det forskningsprogram som samlade forskare från en rad olika ämnesområden och som resulterade i den första versionen av Heurekasystemet. Från 2009 fram till nu var Tomas chef för programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa), dvs det program vid SLU som i dag ansvarar för den fortsatta utvecklingen av Heureka. Stafettpinnen som SHas programchef går nu över till Jeannette Eggers.  
 
Heurekasystemet har, förutom att kunna användas för en rad olika analyser vilka i sig kan bidra till ett uthålligt skogsbruk, gjort det möjligt att ha en kontinuerlig dialog mellan forskare, skogssektorn och samhället. Det hade inte varit möjligt utan Tomas arbete och unika egenskaper som både forskare och ledare: -Jag skulle vilja säga att Tomas omvittnat goda ledarskap under forskningsprogrammet gjorde att han lyckades samla en stor grupp individuella forskare till att gemensamt ta fram ett nytt system och att han därefter i rollen som SHa chef balanserat skogssektorns behov mot forskningens utmaningar på ett föredömligt sätt, säger Karin Öhman, professor i skoglig planering och en av deltagarna i forskningsprogrammet Heureka. Vi frågade Göran Ståhl, dekan för skogsvetenskapliga fakulteten, och som var med i de tidiga diskussionerna om behovet av ett nytt analys- och planeringssytem för svensk skog vad han har att säga om Tomas roll för Heurekasystemets utveckling: -Tomas Lämås har varit en nyckelperson för utvecklingen av Heureka och för den efterföljande förvaltningen. Jag har svårt att se någon annan person som betytt mera för Heurekas framgång som skogligt analysinstrument än Tomas, säger Göran. 
 
Efter snart 20 år i Heurekasystemets tjänst är det dags att kliva av och i stället fokusera på andra arbetsuppgifter. Vi som jobbar vidare med Heureka och utvecklingen av nästa generations analys- och planeringssystem önskar Tomas stort lycka till med nya forskningsutmaningar och tackar för det enorma arbete du lagt ner genom åren.