SLU-nyhet

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Publicerad: 14 januari 2022
 Innovationsarenor Markaryd

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete mellan Markaryds kommun, lokala aktörer i Markaryd samt forskare vid SLU.

Under senhösten 2021 beviljade Vinnova medel för projektet Utomhusarbetsplatsen - arena för attraktiv livsmiljö och lokal samhällsutveckling, kallat Innovationsarenor Markaryd. Därefter följde uppstartsmöte med alla aktörer som ingår i den lokala, hållbara samhällsutveckling som eftersträvas. Nu inleds arbetet med att tillsammans ta fram och testa prototyper för arbete och studier utomhus.

Coronatiden har visat att det finns behov av nya typer av platser för arbete och studier. Hur ser möjligheterna ut att flytta utomhus? Tidigare forskning om hur det fungerar har visat lovande resultat, men kunskapen är begränsad och det behövs också praktiska utvecklingar.

Tre prototyper för utomhusarbetsplatser kommer nu att utvecklas och testas. Dessa är utomhuskontor, promenadmiljöer och makerspaces. Tillsammans har de potential att skapa goda förutsättningar för olika former av arbete och studier utomhus.

Samverkan och samskapande är viktiga delar av projektet, som berör bland annat den lokala gymnasieskolan KCM och det nyöppnade Vetenskapshuset, samt flera lokala företag och verksamheter. Återbruk, lokal kunskapsutveckling och kreativitet är andra grundpelare.

Inom projektet deltar forskarna Märit Jansson, Nina Vogel och Fredrika Mårtensson vid SLU Landskap.

Läs mer om Innovationsarenor Markaryd

 

 


Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se