SLU-nyhet

Ny prefekt med brett register

Publicerad: 17 januari 2022
Man med vitt hår och svarta glasögon

Mats Gyllin är tillförordnad prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS verksamhet. Han tar sig an det nya uppdraget med en bra känsla av att oväntad förnyelse i livet alltid är spännande och uppfriskande.

Programstudierektor, vice dekan, biolog i grunden och med hjärtat i botaniken  - Mats Gyllin har många strängar på den klassiska lyran. Och då har vi ännu inte nämnt musiken och det antal instrument som trakteras av institutionens nye prefekt.

Än så länge kombinerar han gammalt med nytt, kurser ska avslutas och studentarbeten godkännas samtidigt som det nya uppdraget på institutionen börjar klarna mer och mer.

- Det känns väldigt bra! Spännande, uppfriskande och nytt om man ska sammanfatta det hela. Och det är alltid bra att förnya sig, tycker jag.

Många uppdrag inom SLU

Mats Gyllin är biolog med examen från Lunds universitet och kom till SLU 1993. Ett tillfälligt jobb trodde han, inom olika ekologiska forskningsprojekt, men efterhand kom han mer och mer in i undervisningen. Doktorsavhandlingen 2004 handlade om urban biodiversitet och därefter följde ett stort antal olika uppdrag, särskilt inom SLU:s undervisningsorganisation.

Det nya uppdraget som tillförordnad prefekt gör dock att han just nu måste avstå från att vara kursledare och examinator och dra ner på engagemanget i institutionens och andra institutioners kurser. Tidigare har han undervisat i botanik, ekologi och miljöpsykologi.

- Eftersom detta är ett tillfälligt arrangemang så fortsätter jag som grundutbildningsansvarig på institutionen, det ingår åtminstone tillfälligt i prefektrollen.

Ordinerar arbetsro

Tjänsten som prefekt på IMS kommer att utlysas inom ett halvår och Mats Gyllin har därmed lite tid på sig att känna in rollen. Tidsaspekten gör dock att det inte är möjligt med några omvälvande ingrepp i institutionens arbete på så kort sikt.

- Men om jag skulle få förtroendet att fortsätta - och om jag då vill göra det, så finns det en del att bli bättre på. Till exempel behövs en rejäl satsning på att få in mer externa forskningsmedel till institutionen.

På sikt kan det bli tal om att se över institutionens interna organisation men just nu ordinerar han arbetsro för alla.

- Med en pågående pandemi så är ju situationen ganska speciell och det är oklart hur länge det kommer att förbli så, konstaterar Mats Gyllin.

Kopplar av med musik och litteratur

För egen del har han, liksom de flesta SLU:are, tillbringat extra mycket tid i hemmet under pandemin. De två barnen i familjen är vuxna och utflugna men radhuset i Malmö och sommarstugan i norra Skåne tar sin del av hans och hustruns tid.

Och så har förstås musikintresset fyllt ut tiden, Mats Gyllin spelar gitarr, piano, sjunger och skriver egen musik. Ett stort litteraturintresse kombineras med eget skrivande och målet att lära sig nya språk.

- Just nu försöker jag lära mig isländska.

Med ett brett register och stor kunskap om SLU:s verksamhet axlar Mats Gyllin sedan årsskiftet nu även ansvaret för en växande institution med en spännande utveckling framför sig.

Fakta:

Institutionens förra prefekt, Christina Lunner-Kolstrup, är sedan årsskiftet dekan för LTV-fakulteten.