SLU-nyhet

Nytt centrum mot skogsskador

Publicerad: 10 januari 2022
barkborrangrepp

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta.

Efter ett intensivt halvår börjar de flesta bitar komma komma på plats och universitetets nya Skogsskadecentrum kan växla upp verksamheten. Arbetet leds av Jonas Rönnberg, vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.
– Vi har förstås redan omfattande forskning kring hoten mot skogen, men det här är en bra förstärkning. Det handlar både om att öka forskningen och att öka beredskapen för att agera snabbare när något händer, säger Jonas Rönnberg.
FÖR egen del forskar han om rotröta. Rötan, precis som många hot, blir värre med ett varmare klimat. Torkan försvagar träden och gör dem känsligare för angrepp, risken för bränder ökar och ett ändrat klimat öppnar upp för helt nya skadegörare. Listan på hot blir allt längre: granbarkborrar, vindfällen, torka, askskottsjuka, diplodia, phytophthora, brand, törskate och mycket mer.
HOTBILDEN är bakgrunden till att regeringen i våras beslöt att anslå 30 miljoner kronor om året till ett centrum med uppgift att förebygga och övervaka skogsskadorna. Dessutom fick Skogsstyrelsen ökade anslag för att arbeta med frågorna.
– Vi arbetar naturligtvis nära myndigheten med allt från att leverera forskningsresultat till akuta utryckningar och kartläggning av skadorna, säger Jonas Rönnberg.

Läs hela nyhetsbrevet som webbsida HÄR

Läs hela nyhetsbrevet som PDF-fil HÄR