SLU-nyhet

Högkvalitativ forskning och minskad klimatpåverkan - går det att kombinera?

Publicerad: 05 oktober 2022

Klimatsmarta resor och upphandlingar - den enskilda forskaren har en viktig roll att fylla när akademin ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat. På fredag arrangerar Lärosätenas klimatnätverk workshopen Den hållbara forskaren på Stockholms universitet.

Akademin står inför utmaningar i sin ambition att förse samhället med utbildning och forskning av högsta kvalitet - och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Här kommer den enskilda forskaren att ha en viktig roll att fylla. Men hur ska forskarens prestation kunna behållas samtidigt som klimatpåverkan från resor ska minskas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning?

Det här är frågor som kommer att diskuteras på workshopen Den hållbara forskaren som arrangeras av Lärosätenas klimatnätverk på fredag på Stockholms universitet. Cirka 200 personer har anmält sig till workshopen som riktar sig till alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn; forskare, ledare på olika nivåer, inköpare, miljöhandläggare med flera.

Några av rubrikerna för dagen är: 

  • Hur kan FN:s globala mål användas för att beskriva forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling
  • Forskningsfinansiärernas krav på redovisning av forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling och krav på beskrivning av projektets effekt på samhället
  • Hur ser forskarutbildningens innehåll ut för att stärka förståelsen för kopplingen till hållbar utveckling
  • Projekt om flygande inom akademin
  • Spendanalys
  • Grön upphandling - vilka möjligheter finns att minska klimatutsläpp?

38 svenska högskolor och universitet har anslutit sig till Lärosätenas klimatnätverk där SLU är ordförande.

 


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93