SLU-nyhet

Ny skrift om klassificering av växtnamn för odlade prydnadsväxter

Publicerad: 25 oktober 2022
Framsidan av den nya Gruppnamnspublikationen.

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en referensdatabas för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. SKUD har under åren publicerat kulturväxters Grupp-namn digitalt, men nu publiceras Grupp-namnen i tryckt skrift, för att formellt etablera namnen enligt International Code of Nomenclature of Cultivated Plants (ICNCP).

Skriften ”Svensk sortklassificering av odlade växter – Prydnadsväxterna och deras Grupper” har författats av Björn Aldén och Svengunnar Ryman, båda två välkända och välmeriterade inom ämnesområdet. Denna del behandlar prydnadsväxter och senare kommer en del om nyttoväxter.

Skriften kan beställas via Moviums nätbokhandel eller laddas ner som pdf, från både Moviums och Poms webbplatser.  


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92