SLU-nyhet

Sveriges bästa avhandling i toxikologi 2021 kom från SLU

Publicerad: 05 oktober 2022
Foto på Ida Hallberg

Ida Hallberg disputerade vid SLU 2021 med en avhandling om hur embryoutvecklingen påverkas av högfluorerade ämnen (PFAS) och andra kemikalier i miljön. Nu har hennes doktorsavhandling utsetts till årets bästa inom toxikologi av Svensk förening för toxikologi. Priset gäller avhandlingar som har försvarats vid svenska universitet under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Överlämnandet skedde den 30 september vid ett seminarium vid SLU i Uppsala, med över 100 deltagare på plats eller via Zoom. Ida Hallberg var inbjuden föreläsare och berättade om sitt avhandlingsarbete. Motiveringen från Svensk förening för toxikologi löd: “Excellent avhandling som kombinerar humanstudier med experimentell molekylär toxikologi i en ny in vitro-modell”.

Ida Hallberg från SLU är den första mottagaren av detta pris, som ska delas ut årligen till nydisputerade som genom sitt avhandlingsarbete har bidragit till att öka kunskapen inom toxikologin och i sin forskning visat god initiativförmåga och vetenskaplig mognad. Avhandlingarna bedöms främst på följande kriterier: Vetenskaplig kvalitet och nytänkande; förmåga att förmedla forskning och självständighet; samt vetenskaplig betydelse och tillämpbarhet.

Ida Hallberg, som är veterinär i grunden, är idag forskare vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper. Parallellt med forskning om miljökemikaliers inverkan på kvinnlig fruktsamhet genomgår hon en specialistutbildning inom smådjursreproduktion.

Mer information

Nyhet om priset hos Svensk förening för toxikologi

Pressmeddelande från SLU om avhandlingen
(Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling)

Kontaktuppgifter

Ida Hallberg, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
ida.hallberg@slu.se
https://www.slu.se/cv/ida-lindgren/


Kontaktinformation