SLU-nyhet

Ny vetenskaplig artikel om skogsbete

Publicerad: 18 november 2022
Doktorsavhandlingar i en hylla. Foto.

Farmers’ willingness to adopt silvopastoral systems: investigating cattle producers’ compensation claims and attitudes using a contingent valuation approach.

Harold Opdenbosch, doktorand i SustAinimal Academy, har fått sin första vetenskapliga artikel publicerad i tidskriften Agroforestry Systems! Artikeln har han skrivit tillsammans med Helena Hansson, SLU.

Syftet med studien var att bedöma lantbrukares vilja att införa silvopastorala system genom att återbeskoga trädlösa betesmarker, deras ersättningsanspråk relaterade till detta och hur båda dessa faktorer påverkas av deras attityder till silvopastorala system.

Läs artikeln


Kontaktinformation