SLU-nyhet

Nya forskningsmedel för granförädling och mekanismer bakom spannmålssjukdom

Publicerad: 24 november 2022

Vahideh Rafiei och Malin Elfstrand har tilldelats forskningsfinansiering från Formas öppna utlysning för forskning på svampar som orsakar sjukdomar på spannmål och förädling av gran.

Formas forskarråd finansierar 190 nya projekt i sin årliga öppna utlysning. På institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har Vahideh Rafiei och Malin Elfstrand fått forskningsmedel.

Vahideh har tilldelats medel för forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Projektet hon kommer arbeta med heter ” De underliggande mekanismerna bakom artsammansättning och endofytisk kolonisering av Fusariumarter som orsakar axfusarios på spannmål” och hon tilldelas nästan 4 miljoner kronor.

Malin Elfstrand har tilldelats nästan 3 miljoner kronor för projektet ”Breeding for Boundaries: kan vi använda markörer som kontrollerar specifika och generella mekanismer i kompartmentaliseringen av nekrotrofa stamrötare i förädlingen?”.

Totalt delar Formas ut 637 miljoner kronor till forskning som kan bidra till att nå en hållbar utveckling. Syftet är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden.