SLU-nyhet

Mellan siffror och politik

Publicerad: 22 november 2022

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020.

Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring kvantitativa frågor som huruvida ett intensivare skogsbruk bidrar till fler eller färre koldioxidmolekyler i atmosfären. Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra med en historisk fördjupning av denna debatt. Det görs genom en översiktlig belysning av hur Riksskogstaxeringen tagits upp i dagspressen under åren 1923 till 2020, det vill säga den period Riksskogstaxeringen varit i bruk. Fokus vilar på dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Rapporten belyser dagspressens historiska behandling av Riksskogstaxeringen med hjälp av dynamiken mellan kvantitativa faktauppgifter och politiska strömningar – eller siffror och politik.

Rapporten i pdf-format: LÄNK


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Forskningsledare
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052