SLU-nyhet

Sara Holmgren ny ledamot i KSLA:s skogsavdelning

Publicerad: 14 november 2022
Foto på Sara Holmgren

Sara Holmgren, forskare vid avdelningen för Miljökommunikation på Institutionen för stad och land, har blivit invald som ny ledamot i KSLA:s skogsavdelning.

Sara Holmgrens forskning tar sig an det skogspolitiska områden från ett kommunikativt perspektiv, med fokus på frågor som handlar om makt, kunskap, deltagande och förändring. 

– Jag är särskilt intresserad av hur olika diskurser formar och formas av människors syn på skogen och dess användning, politiska agendor, kunskapsproduktionen samt vilka som deltar/inte deltar i skogsförvaltning och beslutsfattande på olika nivåer i samhället, beskriver Sara sin forskningsinriktning.

Som ett resultat av forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication är Sara Holmgren sedan 2021 också adjungerad forskare vid School of Law and Society, University of Sunshine Coast i Australien.

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens möte den 10 november 2022 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Läs mer: Nya ledamöter i KSLA:s skogsavdelning