SLU-nyhet

Stärkt forskning och undervisning om vatten

Publicerad: 08 december 2022

Under 2022 har institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fått fyra nya docenter. Detta innebär en förstärkning av den forskning och undervisning som sker på SLU inom sötvattensområdet.

Att forska på den akvatiska världen kan innebära en mängd olika saker, något som institutionens fyra nya docenter är bevis på. Även om samtliga intresserar sig för vattenmiljöer, sker det på olika skalor, med olika tidsperspektiv och både sötvatten och brackvatten. De fyra docenterna har sina respektive fördjupningar inom följande områden:

  • Hur små, vattenlevande parasiter interagerar i den akvatiska näringsväven och deras interaktion har för betydelse för hur vi kan använda vatten (Maliheh Mehrshad).
  • Hur cyanobakterier i Bottniska viken anpassar sig till sin omgivning och vad det har för inverkan på den ekologiska balansen (Malin Olofsson).
  • Förekomsten av kvicksilver i mark och vatten och hur kvicksilvrets kretslopp blir påverkat av naturliga och mänskligt orsakade störningar i naturen (Karin Eklöf).
  • Hur vattenlevande insektsarter interagerar tillsammans och med sina miljöer i tid och rum, med målet att vara till nytta för bevarande och förvaltning (Simon Belle).

Docentnämndens perspektiv

Brendan McKie är vicedekan och ordförande i docentnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) vid SLU. Han beskriver docenttiteln som ett bevis på en utvecklad akademisk och pedagogisk skicklighet efter doktorsexamen.

- Prövning och utnämning till docent är en viktig del av universitetets kvalitetsarbete, menar Brendan. För den enskilde innebär docenturen tillåtelse att fullgöra uppdrag som huvudhandledare, examinator, författare av sakkunnigutlåtande och liknande uppdrag för SLU.

På NJ-fakulteten blir titeln docent tilldelad en universitetsanställd forskare efter utvärdering och beslut av fakultetsnämnden, på rekommendation av docentnämnden. Utvärderingen görs av docentnämnden och extern part som kontrollerar av de enskilda forskarnas pedagogiska kvaliteter och utveckling av deras forskningslinje. Bland annat ska kandidaten hålla ett föredrag för att presentera sin forskning och forskningsvisioner på en nivå som kan följas av vilken doktorand som helst på alla fakultetens institutioner.

Följ forskarnas väg för en levande värld

Att få titeln docent innebär ett erkännande av forskningen och det pedagogiska arbetet som de fyra forskarna arbetat med. För Karin Eklöf är det tydligt att docenttiteln innebär att hon har möjlighet att vara huvudhandledare till doktorander, och därigenom kunna bygga upp sin egen forskningsgrupp. Malin Olofsson uttrycker det så här:

- För mig innebär docenturen en bekräftelse på att jag utvecklats i min forskning och pedagogiska agerande. Det ger mig bland annat möjligheten att handleda studenter och få sitta med som bedömare vid disputationer, något som jag tycker verkar väldigt spännande och utvecklande.

Följ gärna dessa forskare och deras bidrag till en levande värld och ett hållbart liv.


Kontaktinformation