SLU-nyhet

UPSC-forskare får mer utrymme för att odla växter

Publicerad: 06 december 2022
Göran Ericsson och Mikael Elofsson klipper ett röd band

I fredags invigde Göran Ericsson, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap, och Mikael Elofsson, dekan för Umeå universitets teknisk-naturvetenskaplig fakultet, den nya odlingsanläggningen vid Umeå Plant Science Centre. Denna utvidgning av den nuvarande anläggningen behövdes för att möta en ökande efterfrågan på kontrollerade tillväxtförhållanden och är mycket uppskattad av forskarna.

Sedan starten för mer än tjugo år sedan har Umeå Plant Science Centre (UPSC) vuxit kraftigt, för närvarande arbetar där mer än trettio forskargrupper och omkring 200 personer. Behovet av att odla växter under kontrollerade förhållanden har ökat konstant sedan start och kommer sannolikt att öka ytterligare eftersom nya forskargrupper startas under 2023. Det tillgängliga odlingsutrymmet har optimerats kontinuerligt men kunde till slut inte längre möta efterfrågan, så UPSC:s styrelse beslutade 2019 att utöka den nuvarande odlingsanläggningen.

"Den bästa lösningen var att bygga om en hel våning"

- Vi övervägde olika möjligheter men till sist var den bästa lösningen att bygga om en hel våning för att skapa plats för den nya odlingsanläggningen, förklarar Johannes Hanson, samordnare för ombyggnadsprojektet.

- När man tänker på växtodling tänker man oftast växthus, men vi kommer bara att ha odlingsskåp i den nya anläggningen. De kräver mindre utrymme än våra nuvarande odlingsrum så att vi kan använda det utrymmet mer effektivt och vi kan också erbjuda mer varierade tillväxtförhållanden som kan anpassas individuellt efter behov.

Plats för mer än fyrtio odlingsskåp

Den nya odlingsanläggningen kommer att ha plats för mer än fyrtio odlingsskåp. Åtskilliga fanns redan på UPSC och dessa har nu alla flyttats till den nya anläggningen och ytterligare skåp håller på att köpas in. Sådana skåp gör det möjligt att med hög precision kontrollera temperatur, koldioxidhalter, ljusintensitet och luftfuktighet - faktorer som starkt påverkar växterna. En ytterligare faktor är ljuskvalitet eller ljusfärg, som inte bara påverkar fotosyntesen utan också på många andra processer i växter.

- Fyra av de nya skåpen kan användas för att undersöka hur specifika våglängder av ljus påverkar tillväxten, ett forskningsfält av stort intresse för flera av UPSCs forskargrupper. Vi hade liknande skåp tidigare, men de börjar bli gamla och behöver bytas ut, säger Rishikesh Bhalerao, ordförande för UPSC:s odlingsgrupp. - Tack vare Kempestiftelserna kan vi nu köpa elva nya skåp som kan användas för odling av Arabidopsis och mindre träd.

"Kontrollerade odlingsförhållanden är mycket viktiga för vår forskning"

Forskarna vid UPSC arbetar huvudsakligen med modellväxter: den ettåriga växten backtrav eller Arabidopsis och poppel och asp och gran. Odlingsskåpen är placerade i ett avgränsat område, vilket är en förutsättning för att arbeta med blommande transgena växter. Detta område omfattar även utrymme för plantering och laboratoriearbete, en fotostation och två stereomikroskop så att de växter som odlas i den nya anläggningen kan undersökas närmare.

- Vi vill erbjuda våra forskare den bästa möjliga miljön och kontrollerade odlingsförhållanden är mycket viktiga för vår forskning, säger Stefan Jansson, prefekt vid Institutionen för växtfysiologi vid Umeå universitet som är en av UPSC:s två systerinstitutioner.

- Vi hade tur som hade utrymme i vår institutionsbudget för att finansiera ombyggnaden och det är en lättnad att vi nu kan minska en del av trycket, särskilt för odling av Arabidopsis. Nästa steg som behövs är att få mer och bättre utrymme för trädodling, särskilt för poppel.

För mer information om nya odlingsanläggning, kontakta gärna:

Johannes Hanson

Umeå Plant Science Centre

Institutionen för fysiologisk botanik

Umeå Universitet

johannes.hanson@umu.se


Kontaktinformation