SLU-nyhet

Välkommen till Fagerdalskogen år 2042

Publicerad: 19 december 2022
En skärmdump från Virtual forest som visar en helikoptervy över ett område som avverkades för 20 år sedan

SLU har under året jobbat i ett projekt tillsammans med Frostbit Software Lab för att koppla deras verktyg för 3D-visualisering - Virtual Forest - till Heureka. Förhoppningen är att på sikt kunna integrera Heureka och Virtual Forest.

Frostbit Software Lab vid Lapland University of Applied Sciences (Lapin UAS/Lapin AMK) har utvecklat ett visualiseringsverktyg – Virtual Forest – inom ramen för ett EU-projekt. Genom lite proaktivt arbete av Anna-Lena Axelsson och Nationellt skogsdatalabb kunde Frostbit Softaware Lab och SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser kopplas samman och det senaste året har de samarbetat för att försöka koppla samman Virtual Forest med Heureka. Visualisering av skogslandskap i 3D är ett användbart verktyg i skoglig utbildning, planering och dialoger med intressenter.  

– Vi är glada för det samarbete som vuxit fram under året och har varit möjligt tack vare medel från Ljungbergsfonden säger Lars Sängstuvall, verksamhetsledare för systemutveckling av Heurekasystemet vid SHa.   

SLU har levererat skogliga data för skogsfastigheten Fagerdal, inklusive några testbestånd från en skördarsimulator som används i undervisning av skogsmaskinförare. Data omfattar skogens utveckling över 20 års tid uppdelat i femårsperioder. Frostbit har anpassat Virtual Forest till Heurekas datastruktur, importerat datat till Virtual Forest och skapat en körbar 3d-visualisering av Fagerdal. 

Nyttorna med detta pilotprojekt är, förutom själva visualiseringen, goda möjligheter till fortsatt samarbete och vidare integrering av Heureka och Virtual Forest. Projektet har finansierats av medel från Ljungbergsfonden.