SLU-nyhet

SLU-professor tilldelas prestigefullt forskningsanslag från EU för att studera fosforns kretslopp

Publicerad: 18 mars 2022
Professor Marie Spohn

Ett av de mest prestigefulla forskningsanslagen i Europa, Europeiska vetenskapsrådets Consolidator Grant, har tilldelats professor Marie Spohn vid SLU. Tack vare den generösa finansieringen på 1.94 miljoner euro ska Marie Spohn och hennes forskargrupp utveckla en ny metod för att studera fosforns kretslopp i landekosystem. Projektet kommer öppna upp nya möjligheter för att studera omsättningen av fosfor och göra grundläggande framsteg i vår förståelse av fosforns kretslopp i landekosystem.

Europeiska vetenskapsrådet (ERC) har sedan 2007 finansierat de mest lovande forskarna över hela Europa. Tidigare har forskare verksamma vid SLU mottagit finansiering totalt åtta gånger, senast 2021 beviljades två projekt finansiering genom ERC:s Starting Grant.

För andra gången någonsin tilldelas nu en forskare vid SLU det prestigefulla Consolidator Grant. Marie Spohn, professor i skogsmarkens biogeokemi, erhåller genom detta bidrag omkring 20 miljoner kronor över fem år. Consolidator Grant beviljas mycket lovande forskare i mitten av karriären som genom banbrytande forskning söker svar på dagens stora frågor. Utlysningen har ett mycket högt söktryck, och i årets omgång beviljades 313 av 2652 ansökningar. Av dessa gick 15 till forskare i Sverige.

Jag känner mig hedrad över att bli tilldelad Europeiska vetenskapsrådets Consolidator Grant. Det ger mig möjligheten att utforska hur fosfor omsätts i olika landekosystem vilket är mycket fascinerande, säger Marie Spohn.

Marie Spohn är professor på institutionen för mark och miljö på SLU sedan maj 2020. Hon är ursprungligen från Tyskland, och innan hon började på SLU ledde hon sin egen forskargrupp vid Bayreuthuniversitetet. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan kolets, kvävets och fosforns kretslopp i marken.

I ERC-projektet PHOSCYCLE ska Marie Spohn ta fram en ny metod för att studera omsättningen av organiskt fosfor i marken. Metoden kommer göra det möjligt att ge svar på sedan länge obesvarade frågor om fosforns kretslopp i landekosystem. Det är viktigt eftersom fosfor begränsar betydelsefulla processer i många ekosystem, så som tillväxten av växter.

I dagsläget är kunskapen om fosforns kretslopp mycket begränsad, delvis på grund av metodmässiga utmaningar. PHOSCYCLE ska övervinna dessa utmaningar och kvantifiera återvinningen av fosfor i ekosystem. Kunskapen som kommer tas fram i PHOSCYCLE kommer ha mycket stor betydelse för hållbar användning av fosfor, som är en icke-förnybar resurs, och för att bibehålla markernas bördighet.