SLU-nyhet

Ny skogskarta ska utvärderas

Publicerad: 14 april 2022
Karta

Den digitala kartan beskriver markens egenskaper och kan användas för att beräkna markens förmåga att producera skog.

Mats Nilsson och hans kollegor vid SLU i Umeå har utvecklat metoder för att ta fram en ny nationell kartprodukt med detaljerad information om ståndortsindex - ståndortsegenskaper (SIS). Arbetet har genomförts inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Karteringen baseras på data från två nationella laserscanningar samt information om latitud, höjd över havet och markfuktighet. I väntan på att den nya laserscanningen blir komplett släpps en preliminär karta för utvärdering via Nationellt skogsdatalabb. Kartan har redan utvärderats med hjälp av provytor från Riksskogstaxeringen och beståndsdata från företagstaxeringen men produkterna behöver även utvärderas i fält.

̶  Snart startar fältsäsongen och vi hoppas därför att fler kan hjälpa till och rapportera till oss vad som är bra eller mindre bra i SIS-kartorna, säger Mats Nilsson.

Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest, tycker att det är bra att kartorna blir öppet tillgängliga för en bred publik:

̶  Vi vill sprida så mycket som möjligt av våra resultat via lämpliga kanaler.

På sikt planeras det för heltäckande data om ståndortsindex ska ingå som en del i skogliga grunddata, berättar Liselott Nilsson, projektledare vid Skogsstyrelsen:

̶  Vi har tagit fram och tillgängliggjort flera nationella kartprodukter tillsammans med SLU och heltäckande data om ståndortsindex är ett viktigt komplement.

Preliminära versioner av kartorna finns för delar av landet och går att ladda ner från SLU.

Länk för nedladdning: Downloading from DiskStation

Den 4:e maj 10.00-11.00 genomförs ett webbinarium där metoden och den preliminära versionen presenteras närmare. Under webbinariet deltar även representanter från skogsnäringen. Du kan anmäla dig till webbinariet här.