SLU-nyhet

Samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap

Publicerad: 19 april 2022
Ko

Jordbruksverket bildar en samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap där SLU bidrar med två representanter.

Professor Lotta Berg och professor Ivar Vågsholm utses till SLU:s
kontaktpersoner i Jordbruksverkets samverkansgrupp för djurens hälso- och
sjukvård vid kris eller höjd beredskap.

Syftet med samverkansgruppen är att i samråd skapa förutsättningar för att utveckla beredskapen för djurens hälso- och sjukvård vid kris och höjd beredskap. Fokus och prioritet kommer att ligga på de delar av djurens hälso- och sjukvård som idag är definierade som samhällsviktiga, vilka inkluderar primärproduktionen (livsmedelsförsörjningen), tjänste- och servicedjur samt övervakningen avseende zoonotiska smittämnen


Kontaktinformation